Magic: the Gathering

RELFA har Magic: the Gathering träffar varje vecka och det spelas även ibland på RELFA:s öppna spelkvällar.
Kontaktperson för Magic är Rickard Sandström.

Välkommen!

Kortspel_Bild